Република Србија град Нови Пазар

Градска управа за наплату јавних прихода 7. Јули бб 2, тел.: 020/320-787 ПИБ: 104004496, МАТ.БР.: 07192061 wеб:лпа.новипазар.рс, е-маил: лпанпаз@мтс.рс Нови Пазар: 20.02.2017.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавају се грађани да ће Градска управа за наплату јавних прихода вршити инспекциски надзор стамбено пословног и гаражног простора почев од 01.03.2017 год. Инспекциски надзор врши ће се у насељима Луг 3, Шутеновац, Мур и Својбор. Позивају се сви порески обвезници који имовину стекну, започну или престану да користе у току године, поднесу пореску пријаву у року од 30 дана од дана настанка такве промене. Порески обвезници пореза на имовину који воде пословне књиге-правна лица и предузетници, дужни су да до 31. марта сваке године, поднесу пореске пријаве са утврђеним порезом за ту годину. Апелујемо на грађане да поднесу пореске пријаве за порез на имовину за непокретности за које није утврђена обавеза пореза Градској управи за наплату јавних прихода града Новог Пазара. Kао и да поднесу пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за непокретности које поседују а нису пријавили, како против истих не би биле поднете прекршајне пријаве јер су прописане високе казне, које за физичка лица износе од 5.000-150.000 динара, за правна лица 500.000 динара и за предузетнике 100.000 динара. Упозоравају се порески обвезници да редовно измирују своје обавезе по решењима о одлагању плаћања пореског дуга-репрограма, који су закључили са Градском управом за наплату јавних прихода града Новог Пазара а поводом локалних јавних прихода града Новог Пазара. Пореским обвезницима који не измире своје рате по основу репрограма, Градском управом за наплату јавних прихода ће извршити раскид репрограма и принудно наплатити неизмирене обавезе.