REDNI BROJ  IME  I  PREZIME  ZVANJE  RADNO MESTO
1Muamera KoraćSamostalni savetnikRukovodilac Odeljenja za terensku i kancelarijsku kontrolu
2Denis  ErovićSamostalni savetnikŠef Odseka kancelarijske kontrole
3Vahedin  BogućaninSavetnikPoreski inspektor kontrole obveznika koji ne vode poslovne knjige
4Esmin  VučeljSavetnikInspektor prinudne naplate na računima i prihodima poreskih obveznika
5Anela  AlilovićMlađi savetnikPoreski inspektor kontrole i evidencije poreskih prijava
6Enisa  NicevićSavetnikPoreski inspektor
7Samir  BuhićMlađi savetnikPoreski inspektor kontrole obveznika koji ne vode poslovne knjige
8Alida  NezirovićMlađi savetnikPoreski inspektor kontrole i evidencije poreskih prijava
9Džemil  ImamovićSamostalni savetnikŠef odseka terenske kontrole
10Almir  ŠaćirovićSavetnikPoreski inspektor
11Enes  KršićSavetnikPoreski inspektor
12Jasmin KoraćSavetnikPoreski inspektor
13Adnan KomatinaMlađi savetnikPoreski inspektor
14Enis KolićSamostalni savetnikRukovodilac Odeljenja za naplatu, poresko.rač. finanije I izveštavanje
15Svetlana  VeljkovićSamostalni savetnikŠef Odseka za naplatu, poresko računovovodstvo I izveštavanje
16Hatidža  NedžipašićSavetnikInspektor prinudne naplate
17Emir  HajrovićSavetnikPoreski inspektor kontrole poreskih prijava
18Aladin  BrunčevićSavetnikInspektor prinudne naplate na pokretnim I nepokretnim stvarima
19Milena  RajovićSavetnikInspektor prinudne naplate na računima i prihodima poreskih obveznika

Ažurirano na dan 06.07.2021. godine.

Načelnik Gradske uprave za naplatu javnih prihoda
Mirzet Bojadžić