Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda Grada Novog Pazara prema Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje I dodatno radon angažovanje kod korisnika javnih sredstava  (“Sl. Glasnik RS”, br.159/2020)

Stručna  spremaVisokaVišaSrednjaNižaUkupno
Broj sistematizovanih radnih mesta prema nivou kvalifikacija19 6 25
Ukupan broj zaposlenih na određeno vreme  9   3   12
Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme  27   6   33
Broj radno angažovanih lica prema osnovu angažovanja (rad van radnog odnosa)     
Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini     
Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme u prethodnoj kalendarskoj godini     
Ukupan broj novozaposlenih na određeno vreme u prethodnoj kalendarskoj godini  1   2   3
Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini     
Ukupan broj novozaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini     
Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta u tekućoj kalendarskoj godini  1     1
Ukupan broj novozaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta u tekućoj kalendarskoj godini     

Ažurirano na dan 06.07.2021. godine.

Načelnik Gradske uprave za naplatu javnih prihoda
Mirzet Bojadžić